ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 30 септември 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 29.09.2016 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -35 сопствени обични акции по цена од 8.343,00 денари за една акција, преку четири трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.09.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –22 обични акции - Макошпед АД Скопје –127 обични акции - Унибанка АД Скопје –134 обични акции - Гранит АД Скопје –1.307 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –500 обични акции - Макстил АД Скопје –400 обични акции - Топлификација АД Скопје –40 обични акции - Алкалоид АД Скопје –50 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –311 обични акции