НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 30 септември 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.09.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фруктал Мак АД Скопје - 456 обични акции - ОХИС АД Скопје - 49 обични акции