Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 30 август 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Технокомерц АД Скопје - 27 обични акции