Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 30 август 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.08.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Хотели Метропол АД Охрид – 905 обични акции