Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 30 август 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.08.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Скопје - 30 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје - 4 обични акции
- РЖ Интер-траншпед АД Скопје - 17 обични акции
- Макстил АД Скопје - 370 обични акции.
- РЖ Економика АД Скопје - 16 обични акции.
- РЖ Услуги АД Скопје - 136 обични акции.
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 7 обични акции
- Уготур АД Скопје - 18 обични акции.