НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 30 јули 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје–324 обични акции - Жито Лукс АД Скопје–189 обични акции - Макпетрол АД Скопје – 42 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп – 490 обични акции