Блок трансакција
вторник, 30 јуни 2020

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Комерцијална Банка АД Скопје
Шифра: KMB
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Супер котација 
Номинална вредност: 1.000 ДЕН
Количина: 3.577
% од основната главнина: 0,16%
Цена по акција (во денари): 4.650,00
Вредност на трансакција (во денари): 16.633.050,00