ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 30 јуни 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 29.06.2017 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на: -70 сопствени обични акции по цена од 550,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.06.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Технометал-Вардар АД Скопје –15 обични акции - Стопанска банка АД Скопје –1 приоритетни акции - Триглав Осигурување АД Скопје –6 обични акции