НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 30 јуни 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.06.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална Банка АД Скопје –400 обични акции - ЖАС АД Скопје –58 обични акции - Мермерен Комбинат АД Прилеп –1.790 обични акции