НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 30 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фруктал Мак АД Скопје –247 обични акции; - Гранит АД Скопје –133 обични акции;