Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 30 март 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.03.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-    Алкалоид АД Скопје – 604 обични акции
-    Уготур АД Скопје – 36 обични акции
-    ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 7 обични акции
-    Дебарски Бањи - Цапа АД Дебар – 30 обични акции
-    РЖ Интер-трансшпед АД Скопје – 34 обични акции
-    РЖ Економика АД Скопје – 33 обични акции
-    Комерцијана Банка АД Скопје – 102 обични акции
-    Гранит АД Скопје – 2 обични акции
-    Макстил АД Скопје – 595 обични акции