Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 30 декември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 130 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 66 обични акции