Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 30 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје - 9 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 300 обични акции
- ОКТА АД Скопје - 30 обични акции
- Гранит АД Скопје - 200 обични акции
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 560 обични акции