Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 30 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски комбинат АД Прилеп - 130 обични акции
- Гранит АД Скопје - 437 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 674 обични акции
- Централна кооперативна банка АД Скопје - 52 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 600 обични акции