Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 30 ноември 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГД Тиквеш АД Кавадарци–17 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје–706 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Скопје–45 обични акции