Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 30 октомври 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Сигурносно стакло АД Прилеп–90 обични акции