Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 30 јануари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.01.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 306 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 12 обични акции
- Уготур АД Скопје - 33 обични акции