Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 30 јануари 2017

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.01.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

 

- Дебарски бањи Цапа АД Дебар 11 обични акции;

- Хотели Метропол АД  Охрид– 508 обични акции;