Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 30 јануари 2012

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

                  

На 27.01.2012 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на:

-200 сопствени обични акции по цена од 390,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

 

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.01.2012 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

 

- Макотекс АД Скопје 76 обични акции.