Времен прекин на тргувањето на Берзата на 03.08.2018 година
петок, 03 август 2018

Ве известуваме дека поради технички проблеми на ден  03.08.2018  година (петок) тргувањето на Македонската берза АД Скопје беше времено прекинато. По отстранување на настанатите проблеми тргувањето продолжи во 13:30 часот, со официјализација на денот на тргување во 15:20 часот.