Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва
четврток, 03 јуни 2010
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.06.2010 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):
 
-          Лотарија на Македонија АД Скопје – 182 обични акции.