Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 03 април 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:


- Алкалоид АД Скопје - 200 обични акции