Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 03 април 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.04.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово  –174 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп  –389 обични акции
- Трудбеник АД Охрид  –7 обични акции
- Аутомакедонија АД Скопје  –22 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје  –21 обични акции