НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 03 февруари 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.02.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Транскоп Патнички сообраќај АД Битола– 56 обични акции;