Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 03 декември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 02.12.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 150 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку три трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.12.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 247 обични акции