Откуп на сопствени акции
понеделник, 03 декември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 30.11.2018 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-20 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.