НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 03 ноември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.11.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фруктал МАК АД Скопје –180 обични акции; - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –50 обични акции; - Стопанска Банка АД Скопје –130 обични акции; - Макстил АД Скопје –200 обични акции; - Охридска Банка АД Скопје –348 обични акции; - Топлификација АД Скопје –33 обични акции;