Бришење на издавачот Единство АД Струмица од Листата за набљудување
вторник, 03 октомври 2023

Ве известуваме дека на 03.10.2023 година Берзата изврши бришење на издавачот Единство АД Струмица од „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена понудата за преземање на друштвото од страна на преземачот Сашко Кузманов. 

Единство АД Струмица беше внесен на 17.07.2023 година на „Листата на набљудување“ согласно 61-а од Правилата за котација, поради објавена намера за објавување понуда за преземање на друштвото од страна на преземачот Сашко Кузманов.