ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 03 октомври 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 02.10.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 7.920,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.10.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –75 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –20 обични акции - ВВ Тиквеш АД Скопје –113 обични акции - Гранит АД Скопје –90 обични акции - ГД Тиквеш АД Кавадарци –15 обични акции