НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 03 октомври 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.10.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фруктал Мак АД Скопје- –557 обични акции