Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 29 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Ветекс АД Велес –39 обични акции