Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 29 септември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 28.09.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: 
- 11 сопствени обични акции по цена од 2.649,00 денари за една акција, преку 1 трансакција
- 10 сопствени обични акции по цена од 2.650,00 денари за една акција, преку 1 трансакција

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Охридска Банка АД Скопје – 3 обични акции
-Раде Кончар Апаратна техника АД Скопје – 6.840 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 1.000 обични акции