НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 29 септември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.09.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ЖАС АД Скопје –18 обични акции