Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 29 август 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 27.08.2019 година Адинг АД Скопје изврши откуп на 1.359 сопствени обични акции по цена од 660,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.08.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Македонија Турист АД Скопје – 362 обични акции
- Ветекс АД Велес – 15 обични акции
- УСЈЕ АД Скопје – 30 обични акции