Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 29 мај 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 26.05.2023 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на 67 сопствени обични акции по цена од 3.073,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.05.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 431 обична акција