НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 29 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - МЗТ Пумпи АД Скопје –41 обична акција;