ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 29 мај 2014
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 28.05.2014 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на: -180 сопствени обични акции по цена од 550,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.05.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макпетрол АД Скопје –102 обични акции - Алкалоид АД Скопје –713 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –22 обични акции - Силекс АД Кратово –318 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –30 приоритетни акции