Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 29 април 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 28.04.2021 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на 115 сопствени обични акции по цена од 13.135,00 денари за една акција, преку една трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Македонија Турист АД Скопје – 565 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 670 обични акции
- Жито Лукс АД Скопје – 179 обични акции