Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 29 март 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 28.03.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-300 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку 1 системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ВВ Тиквеш АД Скопје – 30 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје–20 обични акции
- ОКТА АД Скопје–72 обични акции