Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 29 декември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.12.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје - 74 обични акции
- Трготекстил малопродажба АД Скопје - 150 обични акции
- Гранит АД Скопје - 27 обични акции