Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 29 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 28.11.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 937 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Македонски Телеком АД Скопје – 958 обични акции
- Раде Кончар Апаратна техника АД Скопје – 50 обични акции