Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 29 ноември 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Фустеларко Борец АД Битола–202 обични акции