Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 29 октомври 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Адинг АД Скопје – 1.133 обични акции