Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 29 октомври 2018

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тетекс АД Тетово–67 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје–993 обични акции