НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 29 октомври 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.10.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ЖАС АД Скопје –30 обични акции - Гранит АД Скопје –413 обични акции