Откуп на сопствени акции
вторник, 29 јануари 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 28.01.2019 година Карпош АД Скопје изврши откуп на:
-5.981 сопствени обични акции по цена од 300,00 денари за една акција, преку 1 системска блок трансакција.