НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 29 јануари 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 26.01.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонски Телеком АД Скопје –591 обична акција - Алкалоид АД Скопје –488 обични акции - Дебарски Бањи АД Дебар –31 обична акција - Макпетрол АД Скопје –46 обични акции - Трготекстил-малопродажба АД Скопје –303 обични акции