Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 28 септември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје - 374 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 130 приоритетни акции
- ТЕАЛ АД Тетово - 50 обични акции