Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 28 септември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
- На 25.09.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на 10 сопствени обични акции по цена од 2.575,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Макстил АД Скопје – 115 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 5 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 42 обични акции
-Витаминка АД Прилеп – 790 обични акции
-Гранит АД Скопје – 323 обични акции
-Уготур АД Скопје – 6 обични акции
-УСЈЕ АД Скопје – 275 обични акции
-РЖ Институт АД Скопје – 1 обична акција
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 5 обични акции
-Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 100 обични акции