НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 28 септември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.09.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонски Телеком АД Скопје –949 обични акции - Макпетрол АД Скопје –36 обични акции - Трготекстил Малопродажба АД Скопје –308 обични акции